เครื่อง ทำ อาหาร ที่ นำ ไป ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ เพื่อ วัตถุประสงค์ ของ ของ แปร รูป อาหาร เช่น การ ฆ่า เชื้อ การ อาหาร การ อบ แห้ง การ การ ผสม ฯลฯ ฯลฯ “

เครื่องลวก เครื่องพาสเจอร์ไรซ์
เครื่องลวก
เครื่องเป่าลมเป่าลมอัตโนมัติ
เครื่องเป่าลมเป่าลม
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
เครื่อง นึ่ง ฆ่า เชื้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ แบบ แนว ตั้ง ขนาด เล็ก เล็ก เล็ก
Autoklav แนวตั้งขนาดเล็ก

เครื่องทอด

เครื่องทอดขนาดเล็ก
เครื่องทอดขนาดเล็กแบบแมนนวล
เครื่องทอดอัตโนมัติ
เครื่องทอดอัตโนมัติ
เครื่องทอดต่อเนื่อง
เครื่องทอดต่อเนื่อง
เครื่องทอดสูญญากาศ
หม้อทอดสุญญากาศ

เลื่อนไปด้านบน